The Power of Global Networks - Blog Series

Click on the location markers below to read posts from women's funds around the world.

Thursday, January 14, 2010

How Women's Funds Are Responding in Haiti


In response to the recent tragedy in Haiti, women's funds are providing crucial funding and resources to the people who need it most. Please support their efforts during this critical response period. We are continuing to track ongoing rescue and relief efforts, this page will be updated as more information becomes available.

American Jewish World Service's Haiti Emergency Relief Fund

Global Fund for Women's Crisis Fund

Global Fund for Children's Emergency Fund

MADRE's Emergency and Disaster Relief Fund for Haiti

V-Day's Haiti Rescue Fund

SPARK's Haiti Response Fund

Urgent Action Fund has translated their Rapid Response Grantmaking Program information into Kreyol and has also prepared a letter (below) for organizations in Haiti working to support women affected by escalating conflict.

A tout sè nou yo ann Ayiti, Fon pou Aksyon Ijan nan defans Dwa Imen Fanm (UAF) ap di nou yon gwo bonjou. Non mwen se Saira Hamidi e mwen travay pou pwogram Entèvansyon Rapid nan bay Sibvansyn nan UAF.

Nou ap ekri ou an solidarite apre nou swiv nan nouvèl tout kalite dega tranblemandtè a fè ann Ayiti. Sa fè kè nou mal anpil e nou vle asire nou ke sè nou nan peyi a byen. Anplis de sa, nou ta renmen raple nou ke UAF la gen yon pwogram Entèvansyon Rapid pou li bay sibvansyon nan ka kote sityasyon prezante e nou kapab bay yon asistans. Byenke nou pa kapab bay fon pou asistans imanitè, nou kapab kan menm asiste gwoup fanm nan sityasyon kote vyolans ak konfli ap ogmante.

Malerezman, jan nou konnen, vyolans kont fanm se yon bagay ki ogmante souvan apre yon katastwòf natirèl. UAF bay sibvansyon tou pou konsolide sekirite defansè dwa imen fanm e li pote asistans nan afè nan lajistis lè gen posibilite pou sa etabli yon presedans nan kesyon dwa imen fanm. Nou mete avèk lèt sa a yon kopi kategori e kritè pou don sa yo, e nou mete tou yon fomilè pou fè yon demand pou sibvansyon. Pou jwenn plis enfòmasyon, ou kapab konsilte sit Entènèt nou nan adrès: www.urgentactionfund.org (nap mande pou eksize nou pase preske tout sit lan se ann anglè).

Nap mande nou pou nou konnen jan nap panse avèk nou.

An solidarite,

Saira Hamidi

No comments:

Post a Comment